'Kehitysavun antamisen vastikkeeksi edellytämme, että syntyvyys kohdemaassa vähenee.'

Onneksi toimiva menetelmä väestöongelmaan viimein löytyi. Läheltä piti, että ratkaisu olisi jäänyt keksimättä. Huh sentään:)